Praktik opgave newsbox!

I denne praktikperiode skal I udvikle en nyheds webapplikation som er optimeret til den mobile skærm. I applikationen skal der listes nyheder fra The New York Times i et kategoriseret nyhedsoverblik. Det skal være muligt at vælge(klikke på) en nyhed i listen, hvorefter brugeren vil blive sendt videre til den fulde artikel på nytimes.com.

Nyhedsartikler skal også kunne gemmes i et privat nyhedsarkiv. Gem funktionen bliver synlig når der swipes til venstre se illustration på en nyhed. Fra det private nyhedsarkiv kan ligeledes tilgås artikler og artikler kan slettes. Slet funktionen bliver synlig når der swipes til venstre se illustration på en arkiveret nyhed.

Fra settings panelet skal brugeren have mulighed for at administrere det kategoriserede nyhedsoverblik ved at slå visning til eller fra for nyhedskategorier. Fra settings panelet skal brugeren også kunne skifte mellem lyst og mørkt tema.

Varighed:

I har 15 arbejdsdage til praktik projektet. Praktik projektet skal senest være færdigt og afleveret onsdag d. 26/5 kl. 15:10.

Målet med opgaven er:

 • At arbejde med automatisering i din udviklingsproces.
 • At arbejde med modularisering af css.
 • At få erfaring med data konvertering så I kan præsentere data fra tredjepart services som ikke leverer data i JSON format.
 • At arbejde med lagring af indstillinger og data.
 • At optimere brugeroplevelsen gennem microinteractions og animationer.

Applikations tech stack

HTML(structure) JavaScript(logic / data collection) Animate.css(Animations) Gulp(build system) Sass(css preprocessor) Netlify(host)

Opgavebeskrivelse og materiale

User Interface:

Se XD fil (og billeder) i mappen projekt-UI.

Oblikatoriske opgaver:

 1. Projekt planlægning Dit projekt skal planlægges i et Kanban board som er tilknyttet dit projekt på GitHub. Se hvordan du sætter Kanban op på dit Github projekt her: https://www.youtube.com/watch?v=1mnUlnQCkxs&list=PLX4-t8Zdi_Xp7E8v2S8fmLXPqYSvxK3nC&index=1

 2. Datakonvertering The New York Times nyheder er tilgængelige i RSS-feed https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/services/xml/rss/index.html

  Et RSS-feed er en XML-fil der distribueres af TNYT’s webserver. Nyhedsdata leveres altså ikke i JSON format og det er derfor nødvendigt at få konvateret data fra XML- til JSON format for at I kan arbejde med data-præsentation som i plejer.

  Her er lidt ressourcer som kan hjælpe jer:

  1. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/DOMParser
  2. https://dev.to/niinpatel/converting-xml-to-json-using-recursion-2k4j

  TIP: Opret et sandbox miljø hvor du kan ekspermantere med at konvertere data fra XML til JSON før du implementerer i projektet.

 3. Automatisering Din udviklingsproces skal automatiseres med gulp. Du skal opsætte tasks til at flytte og behandle de filer du udvikler til en “dist”-mappe i din udviklingsproces og en “build”-mappe når dit projekt deployes til Netlify. Der skal være processer som:

  • flytter html filer.
  • behandler og sammenskriver sass-filer til en samlet css fil.
  • behandler javascript filer med Babel, og sammenskriver dem til én fil.
  • øvrige processer tilføjes efter behov.
 4. Animationer En nyhedskategori kan være “åben”, så de relaterede artikler fremgår af en liste herunder. En nyhedskategori kan også være “lukket”, sådan at det kun er nyhedskategorien som fremgår af listen men ikke de relaterede artiker. Det er din opgave at animere overgangen mellem “åben” / “lukket” tilstand på en lækker måde.

  I settingspanelt kan man “tænde og slukke” for nyhedskategorier. Det er din opgave at animere “kontakternes/switches” overgang fra “tændt” til “slukket”.

 5. Funktioner I settings-panelet skal brugeren have mulighed for at administrere det kategoriserede nyhedsoverblik ved at slå visning til og fra på udvalgte nyhedskategorier. Det skal også være muligt at skifte mellem lyst og mørkt tema fra settings panelt og applikationen skal “huske” indstillingerne.

  Nyhedsartikler skal også kunne gemmes i et privat nyhedsarkiv. Gem funktionen bliver synlig når der swipes til venstre se illustration på en nyhed. Fra det private nyhedsarkiv kan ligeledes tilgås artikler og artikler kan slettes. Slet funktionen bliver synlig når der swipes til venstre se illustration på en arkiveret nyhed.

 6. Deploy on Netlify Din webapplikation skal udgives på Netlify.

Nice to have opgaver

Husk at ‘nice-to-have’ opgaverne ikke er valgfrie opgaver! Jeg forventer at du begynder at udvikle nedenstående fetures, når du er færdig med de oblikatoriske opgaver. Husk også at jo flere features du har med i projektet, jo federe er det at vise frem i sit portfolio.

 1. Tilføj Swipe-down to refresh på nyhedsliste: se illustraion
 2. Feature tutorial første gang webapplikationen bruges: se illustration
 3. Gør det muligt at redigere rækkefølgen på kategorier i settings. Rækkefølgen skal have indflydelse på den rækkefølge kategorierne listes i nyhedslisten.

Aflevering og evaluering

Opgaven skal være færdig senest onsdag d. 26/5 kl. 15:10. Dvs. at det sidste push inden sluttidspunktet udgør din aflevering (husk at merge dit sidste commit til main/master, så det deployes til Netlify). Dit projekt vil blive testet på en telefon (iPhone 11), så det er vigtigt at du også tester på din telefon, og ikke udelukkende tester i browserens emulator.

Projektdokumentation

I filen der hedder projektdokumentation.md skal du dokumentere dit projekt og de værktøjer du bruger, samt din proces.

Rigtig god arbejdslyst

GitHub

View Github