Shikimori Anime Telegram Bot

Link to Telegram bot

Screenshots

Telegram bot Telegram bot Telegram bot

Start bot

$ npm i
Create .env file with BOT_TOKEN from Telegram
$ npm start

GitHub

View Github